Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 26, ngày 27/02/2024

Monday, 26/02/2024

           

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 26, ngày 27/02/2024

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn; gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 - 180C.

Độ ẩm: 85 - 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn; gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 - 180C.

Độ ẩm: 83 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 - 180C.

Độ ẩm: 85 - 97%.

 

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

                                                                                                                                                     

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình