Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 25, ngày 26/02/2024

Sunday, 25/02/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 25, ngày 26/02/2024

 

 

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,20) – (0,0)m xuất hiện từ 0giờ đến 3giờ; Mực nước cao nhất ở mức 0,65 – 0,85m, xuất hiện từ 8giờ đến 11giờ ngày 26.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,80) – (-0,60)m, xuất hiện từ 20giờ đến 23giờ ngày 25; Mực nước cao nhất ở mức: 0,90 – 1,10m, xuất hiện từ 5giờ đến 8giờ ngày 26.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại  Như Tân ở mức 7 – 9 phần nghìn.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình