Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 24, ngày 25/02/2024

Saturday, 24/02/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 24, ngày 25/02/2024

 

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,25) – (-0,05)m xuất hiện từ 23giờ ngày 24 đến 2giờ ngày 25; Mực nước cao nhất ở mức 0,75 – 0,95m, xuất hiện từ 7giờ30 đến 10giờ30 ngày 25.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,85) – (-0,65)m, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ ngày 24; Mực nước cao nhất ở mức: 1,00 – 1,20m, xuất hiện từ 5giờ đến 8giờ ngày 25.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại  Như Tân ở mức 8 – 10 phần nghìn.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình