Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 23, ngày 24/02/2024

Friday, 23/02/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 23, ngày 24/02/2024

 

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,25) – (-0,05)m xuất hiện từ 22giờ ngày 23 đến 1giờ ngày 24; Mực nước cao nhất ở mức 0,80 – 1,00m, xuất hiện từ 7giờ đến 10giờ ngày 24.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,75) – (-0,55)m, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ ngày 23; Mực nước cao nhất ở mức: 1,15 – 1,35m, xuất hiện từ 4giờ đến 7giờ ngày 24.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại  Như Tân ở mức 10 – 12 phần nghìn.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình