Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 22, ngày 23/02/2024

Thursday, 22/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Ninh Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 22, ngày 23/02/2024

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 230C.

Độ ẩm: 83 - 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 19 - 230C.

Độ ẩm: 81 - 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 19 - 230C.

Độ ẩm: 84 - 98%.

 

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình