Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 22/02 ngày 23/02/2024

Thursday, 22/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày  22  tháng 02  năm 2024

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 22/02 ngày 23/02/2024

 

 

            Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy:

         + Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,10) – 0,10m, xuất hiện từ 22 giờ ngày 22 đến 1 giờ ngày 23.Mực nước cao nhất ở mức: 0,80 – 1,00m xuất hiện từ 6giờ đến 9 giờ ngày 23.

        + Tại Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức: 1,10 – 1,30m, xuất hiện từ 3 giờ đến 6 giờ . Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,65) –(-0,45)m, xuất hiện từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 23.

           + Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 15 – 17 phần nghìn.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình