Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 21/02 ngày 22/02/2024

Wednesday, 21/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày  21  tháng 02  năm 2024

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 21/02 ngày 22/02/2024

 

 

            Thủy triều cao. Mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy:

        + Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,10) – 0,10m, xuất hiện từ 20giờ đến 23 giờ ngày 21.Mực nước cao nhất ở mức: 1,10 – 1,30m xuất hiện từ 5giờ đến 8 giờ ngày 22.

        + Tại Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức: 1,35 – 1,55m, xuất hiện từ 4 giờ đến 7 giờ . Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,85) –(-0,65)m, xuất hiện từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 22.

           + Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 17 – 19 phần nghìn.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình