Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 21, ngày 22/02/2024

Wednesday, 21/02/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 21, ngày 22/02/2024

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 - 300C.

Độ ẩm: 69 - 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 290C.

Độ ẩm: 75 - 96%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ: từ 24 - 280C.

Độ ẩm: 85 - 95%.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình