Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN ĐÊM 20 NGÀY 21/02/2024

Tuesday, 20/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN

Đêm 20, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,15) – (0,05)m, xuất hiện từ 20 giờ đến 23giờ ngày 20; Mực nước cao nhất ở mức:1,00 – 1,20m xuất hiện từ 5giờ đến 8giờ ngày 21.

+ Tại Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức: 1,10 – 1,30m, xuất hiện từ 2giờ đến 5giờ; Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,80) – (-0,60)m, xuất hiện từ 15giờ đến 18giờ ngày 21.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 11 – 13 phần nghìn.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình