Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 19/02/2024

Monday, 19/02/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 19, ngày 20/02/2024

 

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 20 - 280C.

Độ ẩm: 70 - 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 21 - 270C.

Độ ẩm: 75 - 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 21 - 260C.

Độ ẩm: 80 - 95%.

2. Tin thủy văn:

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình