Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 18/02/2024

Sunday, 18/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Ninh Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2024

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 18, ngày 19/02/2024

 

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa nhỏ vài nơi; ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 20 - 280C.

Độ ẩm: 60 - 92%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa nhỏ vài nơi; ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 20 - 270C.

Độ ẩm: 70 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa nhỏ vài nơi; ngày nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 20 - 260C.

Độ ẩm: 75 - 97%.

 

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình