Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 17/02/2024

Saturday, 17/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2024

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 17, ngày 18/02/2024

 

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 17 - 250C.

Độ ẩm: 60 - 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 - 260C.

Độ ẩm: 65 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 18 - 250C.

Độ ẩm: 70 - 93%.

 

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình