Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN THỜI TIẾT 28/11/2023

Tuesday, 28/11/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2023

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 28, ngày 29/11/2023

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 290C.

Độ ẩm:  48 - 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 - 290C.

Độ ẩm:  45 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 19 - 270C.

Độ ẩm:  65 - 95%.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình