Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 27, ngày 28/11/2023

Monday, 27/11/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2023

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 27, ngày 28/11/2023

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 290C.  

Độ ẩm: 55 - 95%.

b. Vùng đồng bằng:                                                             

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa, ngày nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 - 290C.

Độ ẩm: 58 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến ít mây; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3 . Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 19 - 280C.

Độ ẩm: 65 - 95%.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình