Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 24, ngày 25/11/2023

Friday, 24/11/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                Ninh Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2023

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 24, ngày 25/11/2023

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn; gió Tây Bắc đến Bắc cấp 1-2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 19 - 270C.  

Độ ẩm: 63 - 97%.

b. Vùng đồng bằng:                                                             

Mây thay đổi; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn; gió Tây Bắc đến Bắc cấp 1-2. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 280C.

Độ ẩm: 62 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn; gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 270C.

Độ ẩm: 75 - 94%.

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình