Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

Tuesday, 10/10/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: HVNH-11/16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10  tháng 10 năm 2023

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

  1. 1.     Hiện trạng đã qua

   Lúc 13h ngày 10/10, ở trạm đảo Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc cấp 5 (8m/s); vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4; sóng cao 0,5-1,25m, hướng Đông Bắc.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới

          Đêm 10 ngày 11/10, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m, hướng Đông Bắc, biển động. Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1,0-2,0m, hướng Đông Bắc, biển động.

 

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh (cấp Bôpho)

Độ cao sóng (m)

Đêm 10 ngày 11/10/2023

Ninh Bình

Cấp 4-5, giật cấp 6

1,0-2,0m

          

        3. Cảnh báo: Đêm 11 ngày 12/10, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió mạnh cấp 4, có lúc 5, sóng biển cao 1,0-2,0m, hướng Đông Bắc. Biển động.

 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển:Cấp 2.

5. Dự báo tác động: Đề phòng nguy hiểm do tác động của gió mạnh, sóng lớn đối với tàu thuyền trên biển.

           Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 10h00 ngày 11/10/2023

           Tin phát lúc: 16h00 ngày 10/10/2023.

            Dự báo viên: Phạm Quốc Sỹ

 

 

GIÁM ĐỐC

                     

             Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình