Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 10H00 NGÀY 13/03/2023

Monday, 13/03/2023

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: 26_GMTB_10h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2023

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

1. Hiện trạng đã qua

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

2. Dự báo diễn biến gió mạnh và sóng lớn 24h tới: Ngày hôm nay (13/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Thời điểm

dự báo

Vùng biển

ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Ngày hôm nay 13/03

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, giật cấp 5, biển động nhẹ.

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

3. Cảnh báo: Ngày hôm nay vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ đêm nay gió giảm dần.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin phát lúc: 09h50.

        Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

                GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

           Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình