Ban tin du bao mua lon dien rong 15h30 ngay 05/8/2022

Friday, 05/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 


Số: MLDR_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 8 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Hiện nay (05/8): rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển lên đến 5000m.

Dự báo: Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển lên đến 5000m nên từ đêm nay đến ngày 07/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

   Lượng mưa cả đợt phổ biến như sau:

- Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô: từ 90 - 160mm.

- Khu vực TP Ninh Bình, TP Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, huyện Nho quan: từ 80 - 150mm.

           Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.        

Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 06/8.

          Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình