BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 05, ngày 06/08/2022

Friday, 05/08/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 08 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 05, ngày 06/08/2022

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có lúc hửng nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 300C.  

Độ ẩm: 86 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có lúc hửng nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 310C.

Độ ẩm: 84 - 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có lúc hửng nắng; gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 25 - 300C.

Độ ẩm: 85 - 98%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin phát lúc: 15h30

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình