Bản tin mưa dông 15h30 ngày 04/8/2022

Thursday, 04/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: BTMD_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

     BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

 KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Chiều nay (04/8): Khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo: Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m nên đêm nay và ngày mai (05/08) có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo: Từ chiều tối mai (05/8) đến ngày 07/8, khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 05/8.

 Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

 Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình