BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 04/8/2022

Thursday, 04/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm04, ngày 05/8/2022

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 320C.

Độ ẩm: 70 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 330C.

Độ ẩm: 65 – 95%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 - 320C.

Độ ẩm: 75 – 95%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình