CẢNH BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 14H30 NGÀY 04/08/2022

Thursday, 04/08/2022

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:  CBMD_14h30/ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         Ninh Bình, ngày 04 tháng 08 năm 2022                                       

 

CẢNH BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

  Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu trên khu vực huyện Nho Quan, TP Ninh Bình, TP Tam điệp đang phát triển và mở rộng.

Cảnh báo: Trong khoảng hiện tại đến vài giờ tới, mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho huyện, TP nói trên trước, sau đó có khả năng lan sang các huyện và thành phố lân cận của tỉnh Ninh Bình. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, gió giật mạnh: cấp 1.

Đề nghị: Người dân và các cơ quan, đơn vị theo dõi và chủ động phòng tránh.

 

Tin phát lúc: 14h30

T/L. GIÁM ĐỐC

Dự  báo viên

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình