Bản tin mưa dông 09h00 ngày 04/8/2022

Thursday, 04/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: BTMD_09h00/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

  

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

     BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

 KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (04/8): Rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ hoạt động yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng lấn về phía Tây.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Tây nam áp cao cận nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động gió trên cao hoạt động mạnh dần nên chiều tối và đêm nay khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo: Từ đêm mai (05/8) đến ngày 07/8, khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Tin phát tiếp theo lúc 15h30 ngày 04/8.

Tin phát lúc: 09h00.

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

 Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình