BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 01, ngày 02/08/2022

Monday, 01/08/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 08 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 01, ngày 02/08/2022

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 330C.  

Độ ẩm: 80 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 340C.

Độ ẩm: 78 - 94%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc giảm mây trời nắng; gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3.  

Nhiệt độ: từ 27 - 320C.

Độ ẩm: 81 - 92%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin phát lúc: 15h30

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình