BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 06/7/2022

Wednesday, 06/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm06, ngày 07/7/2022

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to;  gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 320C.

Độ ẩm: 70 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to;  gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 330C.

Độ ẩm: 60 – 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to;  gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.

Độ ẩm: 75 – 93%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình