Tin nắng nóng 08h00 ngày 05/7/2022

Tuesday, 05/07/2022

  ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: NONG_08h00/ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

                                                     

Ninh Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

 

 TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG VÀ NẮNG NÓNG GAY GẮT

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Ngày hôm qua (04/7), khu vực tỉnh Ninh Bình xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37,0 – 37,4 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 40 – 60%.

Dự báo: Ngày hôm nay (05/7) khu vực tỉnh Ninh Bình tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất các nơi phổ biến như sau:

- Khu vực TP Ninh Bình, TP tam Điệp, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư: 36 – 38 oC.

- Khu vực huyện Yên Khánh, Yên Mô, , xã Cúc Phương (huyện Nho Quan): 35 - 37 oC.

- Khu vực huyện Kim Sơn: 34 - 36 oC.

Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Từ ngày mai (6/7) kết thúc đợt nắng nóng này.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

    Tin phát lúc: 08h00.

    Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình