TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 1 (BÃO CHABA) lÚC 05H NGÀY 03/7/2022

Sunday, 03/07/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: XTND_05h00/ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             

                                                             

Ninh Bình, ngày 03 tháng 7 năm 2022

 TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 1 (BÃO CHABA)

 

 Sáng sớm nay (03/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1./.

         Tin phát lúc: 05h00

 

   

        Soát tin: Đinh Quốc Khanh

GIÁM ĐỐC

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 ĐƯỜNG ĐI CỦA BÃO SỐ 1

 

 

                                                                              

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình