BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN LÚC 10H00 NGÀY 14/5/2022

Saturday, 14/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_10h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

          Hiện nay (14/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng trưa đến chiều mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày (15/5) vùng biển tỉnh Ninh Bình gió chuyển hướng Đông bắc cấp 3-4 sóng biển cao từ 1,0-2,0m. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 2.

Tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 14/5.

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên: Ngọc Văn Dũng.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

            - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình