BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG LÚC 9H00 NGÀY 13/5/2022

Friday, 13/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 


Số: BTMD_09h00/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 13  tháng 5 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Đêm hôm qua và sáng sớm nay(13/5): Khu vực tỉnh Ninh Bình đã có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/5 đến 07h ngày 13/5 đo được phổ biến từ 3,0 – 31,2mm. Riêng Yên Đồng( yên Mô) 40,6mm; Khánh Thành( Yên Khánh) 61,2mm.

Dự báo: Ngày và đêm nay(13/5) đến ngày 15/5, khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ ngày hôm nay 13-15/5 các nơi phố biến 30 - 60mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

            Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

           Tin phát tiếp theo lúc 15h30 ngày 13/5.

Tin phát lúc: 09h00.

Dự báo viên: Ngọc Văn Dũng.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình