BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG LÚC 15H30 NGÀY 12/5/2022

Thursday, 12/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 


Số: BTMD_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 12  tháng 5 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (12/5): Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m.

Dự báo: Từ đêm nay (12/5) đến ngày 15/5, khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Lượng mưa từ đêm ngày 12-15/5 các nơi phố biến 30 - 60mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

            Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

           Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 13/5.

Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Ngọc Văn Dũng.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình