BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 10 ngày 11/05/2022

Tuesday, 10/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm10 ngày 11/05/2022

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng; gió Nam cấp 2. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.

Độ ẩm: 75 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng; gió Nam cấp 2. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 26 - 330C.

Độ ẩm: 73 - 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng; gió Nam đến Đông Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 26 - 310C.

Độ ẩm: 85 - 97%.

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình