BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 09, ngày 10/05/2022

Monday, 09/05/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Đêm 09, ngày 10/05/2022

 

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có lúc có mưa, mưa rào, ngày giảm mây hửng nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 290C.

Độ ẩm: 72 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có lúc có mưa, mưa rào, ngày giảm mây hửng nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 300C.

Độ ẩm: 75 - 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có lúc có mưa, mưa rào, ngày giảm mây hửng nắng; gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 25 - 280C.

Độ ẩm: 80 - 97%.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình