CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH luc 9h30 ngay 02/05/2022

Monday, 02/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 26_HVNH_09h30/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày  02  tháng 05  năm 2022

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

Hiện nay (02/5), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

         Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay (02/5)  trên đất liền Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 4, vùng ven biển cấp 5; ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; từ đêm nay gió yếu dần.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình, ngày hôm nay (02/5) có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, có lúc cấp 5; từ đêm nay gió yếu dần. Ven bờ sóng biển cao 1,0-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 2.   

Tin phát lúc: 09h30’ ngày 02/05/2022

Dự báo viên: Phạm Quốc Sỹ

 

           Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

          - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình