Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 10H NGÀY 01/05/2022

Sunday, 01/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_10h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 01 tháng 05 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (01/5),  không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (01/5) vùng biển Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 4 sau tăng lên cấp 5, sóng biển cao từ 1.0 - 2.0m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 2.

Tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 01/5.

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên: Phạm Thị Tuyết.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

 - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình