Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 29/04/2022

Friday, 29/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (29/4), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng gần sáng ngày 01/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Từ gần sáng ngày 01/5, vùng biển Ninh Bình: vùng ven biển có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, ngoài khơi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 2.

Tin tiếp theo phát lúc 10h00 ngày 30/4.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

 - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình