Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 10H NGÀY 17/04/2022

Sunday, 17/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_10h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Sáng nay (17/4), trạm Văn Lý (Nam Định) có gió ENE mạnh cấp 4 (6m/s), ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông bắc cấp mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay, vùng biển Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 4 - 5, sóng biển cao từ 1.0-2.0m. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ đêm nay 17/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng biển Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao từ 1.5 -2.5m. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m

Cảnh báo cấp độ rủi ro do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 2.

   Tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 17/4   

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên: Phạm Thị Tuyết.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

  - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình