CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH lúc 9h30 ngày 17/04/2022

Sunday, 17/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 23_HVNH_09h30/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày  17  tháng 04  năm 2022

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM 

            Sáng sớm nay (17/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

            Dự Báo: Khoảng đêm nay (17/4) đến ngày 18/4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

            Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Từ đêm 17/4, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

            Vùng biển tỉnh Ninh Bình, từ đêm 17/4 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ven bờ sóng biển cao 1,5-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 2.   

Tin phát lúc: 09h30’ ngày 17/4/2022

Dự báo viên: Phạm Văn Hùng

 

           Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình