Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 16H00 NGÀY 16/4/04/2022

Saturday, 16/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Trưa nay (16/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (17/4) vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình gió Đông Bắc mạnh cấp 3 - 4; vùng biển ngoài khơi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.  

Từ đêm mai (17/4), vùng ven biển gió tăng lên cấp 4 - 5; vùng biển ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tin phát tiếp theo phát lúc 10h00 ngày 17/04.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Phạm Thị Tuyết.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình