Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin gió mạnh trên biển lúc 16h00 ngày 14/04/2022

Thursday, 14/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (14/04), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng gần sáng ngày 16/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Khoảng đêm 17 đến ngày 18/4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực tỉnh Ninh Bình từ ngày 16/4 vùng ven biển gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3-4; vùng biển ngoài khơi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6-7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.  

Từ đêm 17/4, trong đất liền gió tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; vùng biển ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tin phát tiếp theo phát lúc 10h00 ngày 15/04.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

  - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình