Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 16H00 NGÀY 26/3/2022

Saturday, 26/03/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (26/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo:  Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên gần sáng và ngày mai 27/3 vùng biển tỉnh Ninh Bình gió chuyển hướng Đông bắc cấp 4 - 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

 Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1.5 - 2.5 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình