Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 16H NGÀY 22/03/2022

Tuesday, 22/03/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (22/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Gần sáng ngày 23/03 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm nay (22/3), vùng biển tỉnh Ninh Bình gió chuyển hướng Đông bắc cấp 4 - 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1.0 - 2.0m. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

 - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình