Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 16H00 NGÀY 19/02/2022

Saturday, 19/02/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

         Hiện nay (19/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

         Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông bắc cấp 4 - 5, sóng biển cao từ 1,5 – 2,5m, biển động.

 Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 m.

         Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển tỉnh Ninh Bình: cấp 1.

          Tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 20/02.

          Tin phát lúc: 16h00

 

Dự báo viên: Phạm Thị Tuyết.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình