Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 18/02/2022

Friday, 18/02/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Chiều nay (18/02), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới nước ta.

Dự báo: Khoảng đêm nay (18/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, nên từ đêm nay (18/02) gió chuyển hướng Đông Bắc vùng ven biển huyện Kim Sơn cấp 4 - 5, ngoài khơi gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, biển động.

Từ đêm nay (18/02) ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển tỉnh Ninh Bình: cấp 1.

Tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 19/02.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình