Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 13/02/2022

Sunday, 13/02/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Chiều nay (13/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng biển tỉnh Ninh Bình.

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (14/02) không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển huyện Kim Sơn đêm nay và sáng mai (14/02) ở vùng ven biển có gió Đông Bắc cấp 4, ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Sau gió giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển tỉnh Ninh Bình: cấp 1.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                             

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình