Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 31/12/2022

Monday, 31/01/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Chiều nay (31/01), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình nên gió trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo: Đêm nay (01/02), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển huyện Kim Sơn đêm nay (31/01) ở vùng ven biển gió Đông Bắc cấp 3-4, ngoài khơi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, sau gió giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển tỉnh Ninh Bình: cấp 1.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình