CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH lúc 9h30 ngày 22/11/2021

Monday, 22/11/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:57_HVNH_09h30/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22  tháng 11  năm 2021

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

Sáng nay (22/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo: Ngày hôm nay (22/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Từ nay (22/11) đến ngày 24/11, vùng ven biển gió Đông Bắc mạnh cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Ven bờ sóng biển cao 1,0-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 2,0-4,0m;biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 1.   

 Tin phát lúc: 09h30’ 

Soát tin

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình