BANT TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 11 NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2018

Wednesday, 11/04/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  11, ngày 12 tháng 4 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 21 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

c. Vùng ven biển:

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2  - 3.

Nhiệt độ: từ 22 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước cao nhất ở mức  0,60 đến 0,80mét, xuất hiện từ 3giờ đến 6giờ; mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) đến (-0,10) mét, xuất hiện từ 17giờ đến 20giờ ngày 12.

+ Tại Như Tân: mực nước cao nhất ở mức  0,85 đến 1,05mét, xuất hiện từ 0giờ đến 3giờ; mực nước thấp nhất ở mức (-0,75) đến (-0,55) mét, xuất hiện từ 14giờ đến 17giờ  ngày 12. Độ mặn cao nhất ở mức 4 – 6 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình