BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 20 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2017

Friday, 20/10/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 20, ngày 21 tháng 10 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 20 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 21 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 76 - 81%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió gió Tây Bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ: từ 21 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 77 - 82%.

2.Tin thủy văn:

Lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm; trên sông Đáy thủy triều thấp, mực nước dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,80 – 2,00m (thấp hơn BĐI từ: 1,00 - 1,20m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,60 - 1,80m (thấp hơn BĐI từ: 0,70 - 0,90m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình