BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM RA NGÀY 5/4/2020

Sunday, 05/04/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 17/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2020

  

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

Sáng nay (05/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.; vịnh Bắc Bộ có gió Đông bắc  mạnh cấp 5.

Dự báo: Ngày hôm nay (05/4), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các nơi khác.

        Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3; khu vực Bắc Biển Đông ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; đêm gió giảm dần. Vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình và vùng lân cận có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng ven bờ: 0,5 - 1,5m; ngoài khơi: 1,5 - 2,5m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình và vùng lân cận có khả năng kéo dài đến ngày 06/4/2020.

 

      Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

Tin phát lúc: 10h30

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình