Ban tin du bao dem 29 ngay 30/9/2017

Friday, 29/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 29,ngày 30 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 310C    

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 310C    

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 25 – 310C    

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI từ 1,60 – 1,80m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,15 – 1,35m (thấp hơn BĐI từ 1,15 – 1,35m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình